`Maasvlakte pas na 2035 rendabel'

De voorgenomen aanleg van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam zal pas op lange termijn een gunstig effect hebben op de Nederlandse economie. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van het Centraal Planbureau (CPB). De onderzoekers hebben de analyse gemaakt in samenwerking met het Nederlands Economisch Instituut en het Rijksinsitituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zij stellen dat ,,in de periode tot 2035 het project geen enkel batig saldo laat zien voor de Nederlandse samenleving''.