Kamer betwist visie van Zalm

De oppositie-fracties in de Tweede Kamer plaatsen vraagtekens bij de inschatting van minister Zalm (Financiën) voor de economie voor volgend jaar. In tegenstelling tot het Centraal Planbureau (CPB) verwacht Zalm dat het begrotingstekort onder de Europese grens van 3 procent van het bruto binnenlands product zal blijven.

Dat bleek vanmorgen tijdens het debat over de Najaarsnota 2003. Het CPB raamt het tekort dit jaar al op 3 procent en volgend jaar zal dat verder stijgen naar 3,25 procent. Zalm houdt tot nu toe vast aan een tekort van 2,7 procent voor dit jaar en 2,4 procent voor volgend jaar. ,,Dat scheelt voor 2004 bijna 5 miljard euro'', aldus Kamerlid Vendrik (GroenLinks).

PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP wilden weten waar Zalm zijn optimistische inschattingen op baseert. Zij willen weten of Zalm extra bezuinigingen op het oog heeft als zijn inschatting toch negatiever uitpakt.

De coalitiefracties van CDA, VVD en D66 willen nog geen beslissing nemen over eventuele extra bezuinigingen, zij willen wachten tot februari volgend jaar, als er beslissingen genomen moeten worden over de begroting voor het volgend jaar.

Kamerlid De Nerée tot Babberich (CDA) stelde dat het CPB ,,te somber'' is en houdt vast aan de verwachtingen van Zalm. ,,Laten we onszelf geen crisis aanpraten'', aldus De Nerée. VVD'er De Grave herhaalde dat voor de VVD de grens van 3 procent in elk geval overeind moet blijven. Hij sloot verdere bezuinigingen volgend jaar niet uit als blijkt dat de begroting over die grens heen komt.

De oppositie vroeg Zalm ook om opheldering over de zogenoemde signaalwaarde die het kabinet in het regeerakkoord heeft opgenomen. Als het tekort meer dan 2,5 procent bedraagt, mag er ingegrepen worden, zo staat er in het akkoord. Het kabinet lijkt volgens de oppositie niet veel waarde te hechten aan die zelf gestelde grens.

Verschillende fracties (onder meer PvdA, GroenLinks) maakten zich grote zorgen over de hoge koers van de euro ten opzichte van de dollar. Dat is slecht voor de exporterende bedrijven in Nederland. Vendrik vroeg Zalm om in de Ecofin, de Europese vergadering van ministers van Financiën, de wisselkoers aan de orde te stellen. ,,Dat is niet alleen het terrein van de Europese Centrale Bank'', aldus Vendrik.

PvdA'er Crone verweet het kabinet het vertrouwen van burgers en bedrijven in de economie te hebben geschonden. ,,In tegenstelling tot 1982, toen er ook een loonakkoord was, zijn mensen nu meer gaan sparen en minder uit gaan geven. Dit kabinet heeft de recessie bewust verergerd'', zei Crone. Zalm zou de Kamer vanmiddag antwoord geven.