Justitie wil DNA vragen van jonge delinquenten

Justitie wil vanaf komend voorjaar alle gedetineerden in jeugdinrichtingen vragen vrijwillig een DNA-monster af te staan. De DNA-profielen worden opgenomen in de landelijke DNA-databank in Rijswijk.

Dat heeft het ministerie van Justitie vandaag bevestigd. Uit een enquête onder de jonge delinquenten blijkt dat een aanzienlijk deel van hen bereid is mee te werken aan het opslaan van hun DNA-profiel. Om hoeveel jongeren het precies gaat kan het ministerie nog niet zeggen.

Er loopt al een proef voor vrijwillige afgifte van een DNA-monster bij gevangenen die ter beschikking van de regering zijn gesteld (tbs'ers). Afgelopen jaar lieten honderd tbs-patiënten na een voorlichtingscampagne hun DNA-profiel opslaan in de landelijke databank. Een enquête onder deze groep gaf aan dat twintig procent aan de afgifte zou willen meewerken. Volgens Justitie ligt het animo onder de jongeren hoger.

Justitie wil de profielen van jeugdcriminelen twintig tot dertig jaar bewaren. Met het vrijwillig afstaan van een DNA-monster kunnen zij laten zien dat ze, na het uitzitten van hun straf, niet willen terugvallen in hun oude gedrag.

Het idee om veroordeelden te vragen vrijwillig DNA-materiaal af te staan stamt uit 2001. De Tweede Kamer vroeg toen aan toenmalig minister Korthals van Justitie om deze maatregel te onderzoeken. De DNA-profielen zouden van pas kunnen komen bij onopgeloste misdrijven en tevens een preventieve werking kunnen hebben op gedetineerden. ,,Voor gedetineerden kan het een steuntje in de rug zijn om niet terug te vallen in crimineel gedrag'', aldus een woordvoerder van Justitie.

Een verplichte afgifte van DNA-materiaal is op dit moment alleen mogelijk `in het belang van het onderzoek' bij delicten waar vier jaar celstraf of meer op staat. In de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn op dit moment bijna 14.500 DNA-profielen opgeslagen.

Eerder deze maand werd al bekend dat politie en justitie op 1 januari beginnen met een landelijke sporendatabank. De databank moet het mogelijk maken om reeksen misdaden op te lossen dankzij een combinatie van DNA-sporen en vingerafdrukken. De minister sloot bij de bekendmaking van de landelijke sporendatabank niet uit dat het mogelijk wordt in de toekomst ook onder dwang DNA af te nemen. Op deze manier kan de identiteit worden vastgesteld van verdachte die weigeren te zeggen wie ze zijn.