Donner: wettelijke regeling tbs'ers

Minister van Justitie Donner vindt dat er een wettelijke ,,nadere inkadering'' moet komen voor de manier waarop tbs-klinieken tbs-gestelden al voor hun proefverlof buiten de inrichting laten wonen. Ook noemt hij het ,,een punt'' dat omwonenden en de politie vaak niet op de hoogte worden gesteld als tbs'ers in gewone woonwijken arriveren.

Donner zei dit gisteren in antwoord op vragen van het Kamerlid Joldersma (CDA) tijdens het vragenuurtje. Aanleiding was een publicatie in deze krant waaruit bleek dat alle acht tbs-klinieken op het moment in totaal 157 tbs'ers zonder proefverlof buiten de kliniek laten wonen. Het ministerie geeft toestemming, terwijl daarvoor in de meeste gevallen geen wettelijke basis is. Directeuren van tbs-klinieken zeggen dat het een verlofvorm betreft die ,,formeel helemaal niet bestaat''.

,,Inderdaad ontdek je zo af en toe wat er allemaal onder je verantwoordelijkheid gebeurt'', aldus Donner. Hij beloofde begin volgend jaar in een notitie over tbs uitvoerig aandacht aan deze nieuwe praktijk te geven ,,en aan de vraag (...) of een andere wettelijke regeling nodig is. Ik ben het met u eens dat deze maatregel nadere inkadering behoeft''.

Ongeveer de helft van de 157 tbs'ers woont zelfstandig. Omwonenden worden vrijwel nooit ingelicht, en ook de politie is vaak niet precies op de hoogte. Klinieken beoordelen ieder naar eigen inzicht welke tbs'ers buiten mogen wonen. Alle typen delictplegers, waaronder roofovervallers, moordenaars en pedoseksuelen, komen in aanmerking mits de kans op herhaling van een misdrijf klein wordt geacht.