Bot: laat christelijke wortels uit grondwet

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Bernard Bot, is niet erg gecharmeerd van de pogingen van premier Balkenende om een verwijzing naar de christelijke wortels van Europa in de preambule van de Europese grondwet opgenomen te krijgen.

Dit blijkt uit een artikel in een vandaag gepresenteerde bundel, dat Bot kort voor zijn aantreden als minister schreef. Bot oppert dat `Europa' het best kan openstaan voor landen die zich aangetrokken voelen tot een bepaalde waardengemeenschap. Over de pogingen van Balkenende en anderen schrijft hij: ,,Een beroep op christelijke tradities, hoe prijzenswaardig ook, is bovendien wat hypocriet in het licht van de snelle ontkerstening van West-Europa.''

De Belgische oud-premier De Haene, die het eerste exemplaar van de bundel Europa: balans en richting in ontvangst nam, verklaarde dat Europa zich op een cruciaal moment bevindt. Het staat volgens hem voor de uitdaging nu een ,,quantum-sprong'' voorwaarts te maken.

Naar het oordeel van De Haene is het te vroeg om na de mislukte Europese top van afgelopen weekend te zeggen dat de onderhandelingen over de grondwet geheel zijn vastgelopen. De oud-premier, die zelf als ondervoorzitter van de Europese Conventie een belangrijke rol speelde bij het opstellen van een ontwerp-grondwet, acht het eveneens te vroeg om met een `kopgroep' van meer hervormingszinde EU-staten verder te gaan. Dit laatste heeft onder anderen de Franse president Chirac bepleit.