Bezuiniging omroep groter dan opgelegd

De publieke omroepen hebben overeenstemming bereikt over een structurele bezuiniging van 68 miljoen euro. Dat is 4 miljoen meer dan de door het kabinet opgelegde bezuiniging.

Dat maakte de raad van bestuur van de Publieke Omroep gisteren bekend. Eerder werd al bekend dat ongeveer vierhonderd banen zullen verdwijnen tot 2007. Een substantieel deel daarvan verdwijnt bij Radio 4. Vijftig van de ongeveer honderd arbeidsplaatsen van die zender worden geschrapt.

De klassieke zender krijgt ook een ,,breder'' karakter. ,,Maar het wordt géén Classic FM'', benadrukte Ruurd Bierman van de raad van bestuur gisteren. Wel worden jazz en geïmproviseerde muziek verbannen naar de late avond, ná half elf. Ook wordt er ,,minder gepraat''. De veranderingen bij Radio 4 moeten een besparing opleveren van 3 miljoen euro.

Ook de opzet van 747 AM verandert. De zender moet zich overdag meer profileren op de thema's lifestyle en religie. 's Avonds staan kunst en cultuur centraal. Hoeveel banen verdwijnen is nog niet duidelijk. De veranderingen moeten 2,5 miljoen euro opleveren. Bij Radio 2 moet door betere samenwerking een half miljoen bezuinigd worden. Bij televisie wordt zeven miljoen bezuinigd door herhalingen uit te zenden.

De raad van bestuur is nog bezig met het inventariseren van de aantallen managers bij de omroepen. Op omroepen die bovengemiddeld veel managers hebben, zal druk worden uitgeoefend om dat aantal te verminderen.

Een deel van het extra geld dat bezuinigd wordt, is bestemd voor de nieuwe zender Urban Radio. Deze richt zich op allochtone jongeren en moet begin 2005 starten. De zender wordt verspreid via de kabel. Ook wordt geld geïnvesteerd in een politieke talkshow die Nova op vrijdagen wil gaan uitzenden.

De raad van bestuur heeft nog geen besluit genomen over betere benutting van radiostudio's. Omdat nu veel studio's leegstaan, wordt overwogen om de programma's op één zender vanuit één studio te maken. Dat werkt al zo bij 3 FM. Dan kunnen 16 van de 25 radiostudio's gesloten worden. Sommige omroepen maken daar bezwaar tegen omdat zij hun medewerkers in eigen huis willen houden. Een tweede model, waarbij elke omroep een eigen studio houdt, wordt momenteel nog doorberekend. Duidelijk is al wel dat de besparing in het tweede model kleiner is. De raad van bestuur heeft een grote voorkeur voor het eerste model.