Akkoord over passagiersdata

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt over de overdracht van gegevens van vliegtuigpassagiers in het kader van terrorismebestrijding. Overeengekomen is dat de gegevens maximaal 3,5 jaar bewaard blijven, hoewel de VS een veel langere periode hadden geëist. Er komt een beroepsmogelijkheid voor Europese reizigers tegen besluiten van de Amerikaanse autoriteiten hen te weren, waarbij nationale autoriteiten namens de passagiers zullen optreden. De Amerikaanse douane zal data niet in zijn geheel doorgeven aan andere instanties. Volgens Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) is met dit akkoord sprake van ,,adequate'' privacybescherming.

De EU en de VS hebben maanden over de gevoelige kwestie onderhandeld. Bolkestein erkende gisteren in het Europees Parlement dat behalve privacybescherming ook politieke overwegingen een belangrijke rol speelden. ,,De EU kan haar bondgenoot in het gevecht tegen terrorisme niet een regeling weigeren, die individuele lidstaten zelf wel [met derden] mogen treffen'', zei hij. Washington dreigde luchtvaartmaatschappijen met boetes als zij gegevens weigerden. Begin dit jaar sloot de Europese Commissie een interim-akkoord met de Amerikaanse autoriteiten, waarop veel kritiek kwam.

Volgens Bolkestein heeft Washington er nu mee ingestemd dat passagiersgegevens alleen voor bestrijding van terrorisme en internationale georganiseerde misdaad worden gebruikt en niet voor bestrijding van binnenlandse misdaad. Hij zei ook dat het aantal data dat wordt overgedragen beperkt blijft tot een ,,gelimiteerde lijst'' van 34. Het gaat om de Personal Name Record (PNR) in reserveringssystemen van luchtmaatschappijen, waarin onder meer naam, telefoon en creditcardnummer staan. Soms bevat de PNR medische data of maaltijdwensen, waaruit de godsdienst kan worden afgeleid. De VS hebben toegezegd dergelijke ,,gevoelige'' data te vernietigen.

Twee maanden geleden zei Bolkestein geen akkoord te verwachten wegens de Amerikaanse eisen, die volgens hem strijdig waren met de EU-regels voor databescherming. Andere commissarissen hadden er minder moeite mee. Het Europarlement dreigde met een klacht bij het Europese Hof om de Commissie in gebreke te stellen bij het uitblijven van een akkoord.

www.nr.nl: dossier privacy