Aandacht bedorven voedsel overdreven

De overheid besteedt te veel aandacht aan voedselveiligheid en te weinig aan ongezonde voeding. De gevolgen van te veel, te vet en te zoet eten voor de volksgezondheid zijn veel ernstiger dan die van verontreinigd of vergiftigd voedsel. Dat schrijft de Stuurgroep Technology Assessment, een onafhankelijke adviescommissie van het ministerie van Landbouw, in een brief aan minister Veerman van Landbouw.

Uit een analyse die de stuurgroep liet uitvoeren, blijkt dat jaarlijks 23.000 mensen overlijden door oorzaken die aan voeding gerelateerd zijn. Slechts 1 procent daarvan is het gevolg van vergiftigd of besmet voedsel, zoals eieren die salmonella bevatten. Veruit het grootste deel houdt verband met een voedingspatroon waarbij te veel suikers, zout en verzadigde vetzuren worden gegeten. Dat verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte (met name diabetes type 2) en kanker. Het aantal gevallen van suikerziekte is de laatste jaren snel gestegen. Overgewicht is hiervoor een bekende risicofactor.

De overdreven aandacht voor voedselveiligheid is het gevolg van een reeks landbouwcrises, meent Wouter van der Weijden, voorzitter van de stuurgroep. ,,We hebben dioxine, bse, mpa (een verboden hormoon - red.) gehad. Ik wil dat niet wegpoetsen, maar in termen van zieke en dode mensen heeft dat weinig betekend.''

Door alle media-aandacht die er voor deze crises was, hebben voedselproducenten en supermarktketens ,,een enorme machine'' in gang gezet om het imago te verbeteren en de veiligheid van voedsel te vergroten. Maar volgens Van der Weijden verwacht de consument, die wantrouwend is ten opzichte van het bedrijfsleven, juist maatregelen van de overheid. ,,Het versterkt elkaar'', zegt hij. Volgens hem is het beleid voor voedselveiligheid te ver doorgeschoten.

De stuurgroep stelt voor dat de ministeries van Landbouw (LNV) en Volksgezondheid (VROM) hun beleid meer gaan richten op ongezonde voeding, en de preventie van overgewicht. Het ministerie van Volksgezondheid heeft onlangs bekendgemaakt dat het jaarlijks 20 miljoen euro extra uittrekt voor preventiebeleid, bovenop een bestaand budget van 600 miljoen euro. De speerpunten binnen dat beleid zijn overgewicht, suikerziekte en roken. Van der Weijden vindt 20 miljoen euro extra veel te weinig.

De stuurgroep is zich ervan bewust dat te veel eten iets is dat men zichzelf aandoet, terwijl onveilig voedsel in de ,,onvrijwillige sfeer zit''. Maar dat onderscheid doet er niet toe. De overheid is ook ,,actief bij roken en meeroken.''