`Wereld geeft meer uit aan verdediging'

De defensie-uitgaven in de wereld zijn sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 met tientallen miljarden dollars ,,aanzienlijk'' gestegen. Maar met hoeveel precies is onduidelijk.

Dat schrijft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in zijn gisteren gepubliceerde cijferreeks over de defensieuitgaven in de periode 2000-2002.

De verwachting van sommigen dat wegens `11 september' de militaire uitgaven zouden worden opgevoerd en er een eind zou komen aan de daling sinds het midden van de jaren tachtig, is, zo blijkt nu, uitgekomen. ,,[De meest] recente gegevens bevestigen dat dit is gebeurd'', zegt het IMF. De militaire uitgaven over de hele wereld waren in 2002 32 à 64 miljard dollar hoger dan in 2000.

Maar het IMF kan geen precies bedrag noemen. Dat komt doordat de gebruikte bronnen (IMF zelf, Stockholm International Peace Research Institute en International Institute for Strategic Studies) uiteenlopende cijfers geven, zegt het IMF.

Afgezet tegen de omvang van de economie oogt de stijging van de militaire uitgaven minder groot, namelijk van 2,3 à 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2000 tot 2,4 à 2,6 procent in 2002, dus met 0,1 à 0,2 procentpunt.

De stijging komt grotendeels voor rekening van de belangrijkste industrielanden. Die zijn samen goed voor ruim 60 procent van de militaire bestedingen in de wereld. Hun militaire uitgaven namen tussen 2000 en 2003 met 0,2 tot 0,3 procentpunt van hun gezamenlijke BBP toe (tot bijna 3 procent)waarmee zij 80 procent van de totale stijging van de militaire uitgaven in de wereld voor hun rekening namen.

De landen in het Midden-Oosten geven volgens cijfers van het IMF relatief het meest uit aan defensie – zo'n 5 procent van hun BBP. Hun militaire uitgaven stegen met 0,2 tot 1,6 procentpunt. De landen in de voormalige Sovjet-Unie en Oost-Europa besteden in verhouding tot de omvang van hun economie minder aan defensie (respectievelijk iets meer dan 2 en 1 procent), evenals die in Latijns Amerika.

De militaire uitgaven in Afrika (ruim 2 procentvan het BBP) en Azië (bijna 2 procent) bleven in de onderzochte periode tamelijk stabiel, waarbij de vermindering van het aantal conflicten in Afrika zal hebben geholpen, zegt het IMF.

Van de totale overheidsbestedingen in de wereld maakten de militaire uitgaven in 2002 6,7 à 7,3 procent uit tegenover 6,5 à 7,0 procent in 2000. Dus een stijging van 0,2 à 0,3 procentpunt