Vier bouwbedrijven om fraude vervolgd

Vier bouwbedrijven, BAM, Heijmans, Koop Tjuchem en VolkerWessels, en twaalf werknemers van bouwondernemingen worden vervolgd voor hun aandeel in de recente grote bouwfraude. In die zaak overtraden bouwers jarenlang de wet door illegale afspraken. De bedrijven en werknemers worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, heling, overtreding van de mededingingswet en deelneming aan een criminele organisatie. Drie van de twaalf werknemers worden bovendien verdacht van omkoping van ambtenaren. Dat heeft het openbaar ministerie vanochtend bekendgemaakt. Bij KWS, een dochteronderneming van VolkerWessels worden vier werknemers vervolgd, bij Heijmans drie, bij BAM twee, zo hebben ze bevestigd. Koop gaf geen commentaar.

De bekendmaking van justitie komt na twee jaar van onderzoek naar veronderstelde misstanden in de bouwsector. Een beslissing over nog eens twintig bedrijven en tachtig werknemers wordt volgens de verklaring van justitie ,,op een later tijdstip genomen''. Volgende maand maakt justitie al wel bekend of twaalf ambtenaren die worden verdacht van corruptie ook worden vervolgd.

Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd voor het najaar van 2004 veertig zittingsdagen vrij te houden voor de behandeling van de bouwfraude-rechtszaken. Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit doet onderzoek naar de bouwsector. [Vervolg BOUWFRAUDE: pagina 18]

BOUWFRAUDE

NMa-onderzoek naar bouw bijna af

[Vervolg van pagina 1] De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa verwacht voor de jaarwisseling bekend te maken welke boetes de betrokken bouwbedrijven krijgen opgelegd wegens het plegen van vooroverleg en het maken van illegale prijsafspraken. De boetes kunnen oplopen tot 10 procent van de met bepaalde bouwprojecten behaalde inkomsten.

Daarnaast is ook nog de `Stichting Regres en Verhaal Kosten Bouwfraude' actief. Deze stichting, waarbij meer dan zestig gemeenten zich hebben aangesloten, wil schade en kosten die lagere overheden hebben gemaakt als gevolg van de bouwfraude verhalen op de ondernemingen. In januari maakt deze stichting bekend welke zaken zij voor de rechter zal brengen. Het is nog onbekend hoe de verschillende bouwbedrijven gaan reageren op de boetes en rechtszaken. Heijmans heeft eerder gezegd zich niet neer te gaan leggen bij boetes maar deze juridisch te gaan aanvechten.

De NMa zal geen onderzoek doen naar onregelmatigheden bij de bouw van Vinex-locaties. Dat heeft Brinkhorst (Econbomische Zaken) de Tweede Kamer deze week laten weten.

Tijdens het onderzoek naar bouwfraude door de parlementaire enquetecommissie bouwfraude is meerdere malen het vermoeden geuit dat ook bij de aanbesteding van de bouw van deze nieuwbouwwijken mogelijk ook prijsafspraken zijn gemaakt door bouwcombinaties die inschreven op dergelijke projecten.

Het Tweede Kamerlid A. Duivesteijn had in 2000 al een klacht gedeponeerd bij de NMA over het gebrek aan concurrentie op VINEX-bouwlokaties. Dat leidde toe tot de conclusie dat de grote projectontwikkelaars weliswaar veel grond in handen hadden op de Vinex-locaties, maar dat ze die in concurrentie hadden verworven. Tot misbruik van marktmacht zou dat niet hebben geleid, oordeelde NMA.

Tijdens de behandeling van het eindverslag van de enquetecommissie in de Tweede Kamer onderschreef de PvdA het vermoeden van de commissie dat er bij de bouw van de Vinex-wijken oneerlijke concurrentie plaats had. De partij vroeg om een ander onderzoek. Maar volgens de minister zijn er na een vooronderzoek door de NMA geen aanwijzingen gevonden die een nieuw onderzoek rechtvaardigen. Wel voert het ministerie van VROM een beleidsmatig onderzoek uit naar concurrentie op zogeheten ontwikkelingslocaties.

www.nrc.nl: Dossier bouwfraude