Vangst van Saddam lost niets op

`We hebben hem', waren de eenvoudige woorden waarmee de vangst van Saddam Hussein dit weekeinde werd bekendgemaakt. De Amerikaanse president George Bush had nauwelijks op een mooier kerstcadeautje durven hopen. Alleen al door gewoon in leven te blijven deed Saddam Hussein het steeds waarschijnlijker lijken dat de geallieerden permanent in Irak zouden komen vast te zitten. De mogelijkheid, hoe klein ook, dat hij weer aan de macht zou komen, zorgde ervoor dat de Irakezen minder snel tot samenwerking bereid waren. Amerikaanse commandanten hebben gewaarschuwd dat de Iraakse guerrillastrijd ondanks de arrestatie waarschijnlijk zal voortduren.

Niettemin vierden vele Irakezen feest op straat bij het horen van het nieuws.

De aanvankelijke euforie op de beurzen was ook al weer snel verdwenen. Het is de vraag hoe de markten op de langere termijn zullen reageren. Als de wereld nu een veiliger oord is dan vorige week, kan de goudprijs daaronder lijden. Ook de olieprijzen zouden kunnen dalen. Het herstel van de Iraakse olieproductie zou nu sneller moeten kunnen verlopen. Dat maakt de taak van de OPEC om de productiequota's voor volgend jaar onder zijn leden te verdelen er niet makkelijker op. Een snellere wederopbouw van Irak kan uiteindelijk ook de kosten van de oorlog lager doen uitvallen, waardoor toekomstige begrotingstekorten in de VS wellicht zullen meevallen. Al deze factoren zijn een welkome steun voor de dollarkoers.

Toch moet onderscheid worden gemaakt tussen kortetermijneffecten en langetermijnontwikkelingen. Het is niet zonder meer duidelijk dat een oorlogspremie of een terreurkorting in de koersen was verdisconteerd. De opleving van de obligatiemarkten en de opkomende markten duidt erop dat beleggers hun weerzin tegen het nemen van risico's hebben overwonnen. Ze lijken nu te geloven dat de wereld de terreurdreiging wel zal overleven, net zoals het Verenigd Koninkrijk dat deed toen de Noord-Ierse terreuraanslagen hun hoogtepunt bereikten.

Het is ook niet erg waarschijnlijk dat een eventuele daling van de olieprijzen lang zal aanhouden. De daling van de dollarkoers wordt door andere problemen veroorzaakt. Net zomin als 11 september en de oorlog in Irak verantwoordelijk waren voor de huidige onevenwichtigheden in de Amerikaanse economie, zal de vangst van Saddam Hussein deze problemen kunnen oplossen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone