Schoner water

De studie van onderzoeksbureau Alterra over de gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor de landbouw heeft deze week een paniekreactie veroorzaakt. In NRC Handelsblad van 29 november staat dat volgens de LTO de Europese richtlijn de Nederlandse landbouw de das om doet. Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) wijst in een brief aan de Tweede Kamer op de mogelijkheden voor uitstel en lagere doelen, de zogeheten derogaties.

De Europese richtlijn legt geen of nauwelijks andere doelen dan wij zelf al hebben gedaan in het Nationaal Milieubeleidsplan 3 of de Vierde Nota Waterhuishouding. Sterker nog, we hebben ons in Nederland vastgelegd op strenge doelen voor 2010, terwijl Europa vaak ruimere normen voldoende vindt en deze pas in 2015 hoeven te worden behaald. Dit geldt ook voor nutriënten die vrijkomen uit de landbouw. Alleen houdt Nederland zich niet aan de eigen afspraken en overschrijden wij steeds de normen. Europa dwingt ons de eigen afspraken serieus te nemen.

Wat de Alterra-studie laat zien is dat de huidige landbouw niet duurzaam genoeg is voor schoon water en een rijke natuur. Staatssecretaris Schultz en minister Veerman (Landbouw) kunnen de Europese richtlijn aangrijpen om de landbouw duurzamer te maken. De Nederlander vraagt om schoon water en producten uit een duurzame landbouw. Meteen het ambitieniveau verlagen door derogaties zoals de staatssecretaris doet, is een zwaktebod.

    • Stichting Natuur
    • Gijs Kuneman
    • Stichting Reinwater
    • Tinco Lycklama