Reageer op kabinetsbeleid

Het kabinet-Balkenende vindt dat de burger een grotere eigen verantwoordelijkheid moet dragen. Dat is het argument voor een ingrijpende herijking van overheidstaken, vooral op het gebied van de verzorgingsstaat en de rechtsstaat. Andere belangrijke punten zijn innovatie en mobiliteit. De kabinetsplannen hebben veel debat losgemaakt. Wat zijn de blinde vlekken in het beleid zoals dat nu wordt gepresenteerd, wat zijn de thema's die onvoldoende worden uitgewerkt? Of: zijn er punten waarop het kabinet juist consequenter en/of radicaler zou moeten ingrijpen?

Stuur uw reacties en voorstellen per e-mail naar kabinet@nrc.nl, maximaal 250 woorden. Het is onze bedoeling een selectie hieruit te plaatsen in de nieuwe Opiniebijlage van 27 december.