Prijs voor kleinkunst herdoopt

De Pall Mall Exportprijs voor jong amusementstalent gaat verder onder de naam British American Tobacco Prijs. Het bedrijf BAT hoopt zo tegemoet te komen aan de nieuwe tabakswet.

In de nieuwe tabakswet wordt ,,het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct'' verboden. Door de prijs niet langer naar een sigarettenmerk te noemen, hoopt het bedrijf British American Tobacco – de grootste sigarettenfabrikant van Nederland – aan deze eis tegemoet te komen.

De eerste BAT-prijs, die eigenlijk de 25ste Pall Mall Exportprijs had moeten zijn, is gistermiddag uitgereikt aan de Ashton Brothers, vier ex-studenten van de Kleinkunstakademie die sinds een jaar de variété-achtige voorstelling De tragiek van de onderman spelen. Met de trofee in de hand riepen ze in koor: ,,Ladies and gentlemen – we got him!'' De prijs bedraagt 10.000 euro.

Aan de nieuwe naam, met een tabaksblaadje als logo, is maandenlang onderzoek door juristen voorafgegaan. Daardoor kon de uitreiking, die doorgaans in het begin van het jaar plaatsvindt, pas nu worden georganiseerd. ,,Je mag geen reclame meer maken voor een tabaksproduct,'' zegt Joost Keulen, voorzitter van de door BAT gefinancierde Pall Mall Export Stichting. ,,Maar British American Tobacco is geen tabaksproduct. Het is de naam van ons bedrijf.''

De Pall Mall Exportprijs werd in 1978 opgericht en voor het eerst uitgereikt. Tot de eerdere winnaars behoren Karin Bloemen, Hans Liberg, Vera Mann, Thomas Acda en Marc-Marie Huijbregts. Eén keer is de prijs geweigerd; de toenmalige theatergroep Hauser Orkater had in de jaren tachtig bezwaar tegen het feit dat een tabaksfabrikant de sponsor was.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kon vanochtend nog niet definitief reageren op de naamsverandering. ,,Het is ingewikkeld,'' aldus een woordvoerder van het ministerie. ,,Als je kijkt naar de geest van de wet, zou de naam British American Tobacco Prijs toch nog problemen kunnen opleveren. Onze juristen gaan ernaar kijken.''

Kortgeleden werd ook bekendgemaakt dat de door Philip Morris Holland gesponsorde Philip Morris-kunstprijzen voortaan alleen Kunstprijzen heten. ,,Dat lost dus alles op,'' concludeert het ministerie.

    • Henk van Gelder