President Italië wil wet niet tekenen

De Italiaanse president Carlo Azeglio Ciampi heeft gisteravond geweigerd de omstreden nieuwe Italiaanse mediawet te tekenen die de toekomst van het media-imperium van premier Silvio Berlusconi veilig zou stellen.

Volgens Ciampi voldoet de wet niet aan de eis van het constitutionele hof de pluriformiteit in de media te bevorderen. In een vijf pagina's lange brief spreekt Ciampi van het risico dat één persoon of partij een dominante positie krijgt. Verder vreest hij dat de wet het televisieondernemers mogelijk maakt om reclame-inkomsten bij kranten weg te halen, waardoor de bestaanszekerheid van de gedrukte pers wordt bedreigd.

De Italiaanse president heeft niet veel macht. Hij wordt geacht de eenheid van het land en de instituties te beschermen. Een van de belangrijkste wapens die hem daarbij ter beschikking staan is het niet tekenen van wetten. Ciampi, oud-president van de Italiaanse bank, deed dat tot op heden alleen wanneer hij het niet eens was met de begroting. Nu spreekt hij zich voor het eerst direct uit tegen een wet die Berlusconi persoonlijk bevoordeelt.

Het feit dat de door Italianen erg gewaardeerde Ciampi deze mediawet afkeurt, schaadt het imago van premier Berlusconi. Deze benadrukt nu publiekelijk dat hij zich in het geheel niet heeft bemoeid met het opstellen van de wet.

Behalve politiek dreigt Berlusconi ook materieel schade te lijden door de actie van Ciampi. Volgens de nu nog geldende oude wet mag Berlusconi maar twee zenders hebben. Het constitutionele hof heeft bepaald dat zijn derde zender vanaf 31 december van het vaste net moet verdwijnen naar de satelliet die door veel minder personen wordt bekeken. Door een dergelijke verbanning van Rete 4 kan Berlusconi op jaarbasis tientallen miljoenen euro's aan reclame-inkomsten mislopen. Verwacht wordt dat zijn regering een decreet zal uitvaardigen dat bepaalt dat Rete 4 gewoon in de lucht kan blijven. Zo'n decreet zou echter tot een institutioneel conflict met het staatshoofd leiden met moeilijk te voorspellen gevolgen.

De wet gaat nu terug naar het parlement en moet opnieuw worden getoetst aan de eisen die het constitutionele hof heeft gesteld aangaande pluriforme informatievoorziening. In februari zal het parlement waarschijnlijk een definitief oordeel vellen, waarna de wet opnieuw naar Ciampi wordt gestuurd die – ook als de wet ongewijzigd blijft – dan verplicht is hem te tekenen.