Peijs: geen geld voor plannen

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) voelt niets voor extra investeringen in grote infrastructurele projecten. Dit bleek gisteren tijdens overleg met de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 2004.

De minister legde vrijwel alle moties van de vaste Kamercommissie naast zich neer. Een motie van het CDA, VVD en D66 om 344 miljoen euro te reserveren voor de bouw van de spoortunnel in Delft werd door de commissie breed gesteund. ,,Delft moet weten waar het aan toe is'', zei het Kamerlid Mastwijk (CDA).

Peijs ontried de motie echter omdat ze ,,nu geen middelen kan toewijzen voor na 2004''. Ze zei in het geval de motie door de Kamer aangenomen wordt, ze met het kabinet overleg moet plegen. D66-woordvoerder Van der Ham vond dat ,,macha-gedrag'' van Peijs: ,,Blijkbaar heeft u weinig bewegingsvrijheid''.

Het verzoek van de VVD, CDA en LPF om vijftien miljoen euro voor een experiment met dubbeldekswegen in de stedelijke gebieden wees Peijs eveneens af. ,,Ik denk niet dat ik met dat bedrag een dubbeldeksweg kan realiseren.'' Ook wilde een meerderheid van de aanwezige fracties een spoedige aanleg van de A4 West die om Delft heen aansluit op de ringweg rond Rotterdam. De PvdA diende hiertoe een motie in waarin ze de regering verzoekt onderzoek te doen of de aanleg mogelijk is. De minister wilde hier op een later tijdstip op terugkomen. De moties worden donderdag in stemming gebracht.

Een meerderheid wilde een oplossing voor de problemen langs de N35 in de kom van Nijverdal, die worden veroorzaakt door spoor- en wegverkeer. De commissie wil dat de minister snel gaat overleggen met het provinciaal bestuur van Overijssel en het gemeentebestuur van Hellendoorn.