Ontwapening te populair in Liberia

De ontwapeningscampagne in Liberia is zo'n groot succes dat de Verenigde Naties de toevloed niet meer kunnen verwerken. De VN-vredesmissie schort het programma daarom een maand op.

De campagne kende vorige week meteen al een roerig begin. Strijders was beloofd dat ze 300 dollar zouden ontvangen. Ze reageerden woedend toen ze het hele bedrag niet onmiddellijk kregen. De eerste 150 dollar zouden de VN pas betalen na afloop van een drie weken durende demobilisatiecursus, de rest als ze een beroepsopleiding hadden voltooid.

Veel strijders ging uit protest op strooptocht in Monrovia. Daarbij vielen zeker negen doden. Het waren de ernstige ongeregeldheden in de Liberiaanse hoofdstad sinds oud-president Charles Taylor in augustus gedwongen werd in ballingschap te gaan.

Ondanks het geweld overtrof de belangstelling voor het ontwapeningsprogramma alle verwachtingen. Kamp Scheiffelin, een oude kazerne op 20 km van Monrovia die was klaargemaakt voor de demobilisatie, werd overstroomd door strijders. Inmiddels hebben al 8.000 krijgers hun wapens ingeleverd terwijl het kamp maar voor 1.000 mensen was ingericht.

De VN staken het programma met ingang van morgenmiddag om eerst de capaciteit van het kamp te kunnen uitbreiden en om de leefomstanigheden te verbeteren voor de strijders die er hun demobilisatiecursus moeten ondergaan. De mensen die er al bivakkeren, kunnen blijven of over een maand terugkeren.

Intussen gaan ook de voorbereidingen door voor het opzetten van demobilisatiekampen in andere delen van het land. De strijders die zich in kamp Scheiffelin hebben gemeld, zijn afkomstig uit de gelederen van oud-president Taylor.

In de noordwestelijke stad Tubmanburg wordt een kamp opgezet voor strijders van de rebellenbeweging LURD. In de kuststad Buchanan komt een kamp voor strijders van de rebellenbeweging MODEL.