Ondernemingen zijn pessimistisch gestemd

Nederlandse ondernemingen hebben steeds minder vertrouwen in de toekomst. Het pessimisme is op dit moment groter dan tijdens de vorige economische crisis aan het begin van de jaren negentig. Dat blijkt uit een enquête van de Kamers van Koophandel onder 5.000 ondernemingen.

De Kamers van Koophandel hebben de bedrijven ondervraagd over hun verwachtingen over de omzet, de export, de investeringen en de werkgelegenheid voor volgend jaar. Vooral ondernemers in de groothandel en de detailhandel zijn een stuk negatiever gaan denken in vergelijking met vorig jaar. Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers daalt overigens al sinds 2001.

De Nederlandse bedrijven zijn vooral negatief gestemd over hun omzet en de werkgelegenheid. Het enige lichtpuntje is dat zij verwachten meer te gaan investeren. De Nederlandse economie kan deze uitgaven goed gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat de conjunctuur vooral te lijden heeft van een dalende consumptie in Nederland, en niet zo zeer van een dalende export.

Het is dit jaar behalve met de omzet ook treurig gesteld met de winstgevendheid. Het aandeel winstgevende bedrijven is volgens de Kamers van Koophandel ten opzichte van 2002 dit jaar gedaald van 86 procent naar 82 procent.