Nieuwe omroepen hebben vaak nobel doel

In de aanloop naar een nieuwe indeling van het omroepbestel melden zich steeds meer gegadigden voor een omroeplicentie en het bijbehorende geld.

Een omroep voor 55-plussers, een omroep voor de natuur en dieren, en een omroep voor een betere wereld in het algemeen. Tot nu toe zijn er vijf gegadigden die een omroeplicentie willen voor de periode 2005-2010. De eerste horde die genomen moet worden door de aspirant-omroepen is het verzamelen van 50.000 leden. Het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op het omroepbestel, controleert het ledental door middel van een steekproef. Nieuwe leden moeten ten minste 5,73 euro betalen en een `positieve wilsverklaring' hebben ondertekend.

Daarnaast, zo staat in de Mediawet, moeten omroepen de verscheidenheid in het bestel vergroten en daaraan een vernieuwende bijdrage leveren. Daarover oordeelt staatssecretaris Van der Laan (Media).

In 2000 behaalde De Nieuwe Omroep voldoende leden, 72.876, maar toenmalig staatssecretaris Van der Ploeg vond de omroep niet vernieuwend genoeg. De andere initiatiefnemers hadden onvoldoende leden. Gegadigden waren onder meer de interactieve multimediaomroep (Imone), de Senioren Omroep Nederland (SON), en de Turks Nederlandse Radio TV Stichting (TNRT)

Als de omroepen aan de voorwaarden voldoen, krijgen zij de beschikking over 100 uur tv en 450 uur radio per jaar. Hoeveel geld daar tegenover staat, kon het commissariaat vanmorgen niet zeggen, maar BNN, dat een vergelijkbaar aantal uren maakte, kreeg in 2002 14,5 miljoen euro voor televisie en 2,5 miljoen euro voor radio.

Gerectificeerd:

Nieuwe Omroep

In het artikel Nieuwe omroepen hebben vaak nobel doel (16 december, pagina 2) staat dat De Nieuwe Omroep 80.000 leden heeft. De Nieuwe Omroep heeft nu 45.000 leden.

Krista van Velzen

In het artikel Nieuwe omroepen hebben vaak nobel doel (18 december, pagina 2)

staat dat Krista van Velzen Tweede-Kamerlid is voor GroenLinks. Zij is lid van de Socialistische Partij.