Gemeenten mogen `hoerenlopen' blijven verbieden

Gemeenten mogen in de algemene politieverordering het uitlokken tot prostitutie, `hoerenlopen', verbieden. Dit concludeert Heerlen op grond van de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch dat een man veroordeelde wegens uitlokking tot prostitutie. De man, die eerder al was veroordeeld door de kantonrechter, vond het verbod in strijd met de rechten van de mens en de grondwet en een aantasting van zijn privacy. Het hof verwierp die redenering. Volgens het hof is de verbodsbepaling in de APV rechtsgeldig. Het reguleren van verkeers-, geluids- en andere overlast mag, ook als daarmee de persoonlijke levenssfeer van sommige burgers wordt beperkt. Bovendien gaat het om gedragingen van burgers die in de publieke en niet in de private sfeer liggen.