Gemeente geeft paspoort aan crimineel

Nederlandse gemeenten verstrekken jaarlijks op grote schaal paspoorten en andere identiteitspapieren zonder dat gecontroleerd is of aangiftes van vermissing of diefstal rechtmatig zijn geweest.

Tussen 1996 en 2002 zijn in totaal 813.000 nieuwe identiteitspapieren verstrekt. In een aantal gevallen was daarbij geen sprake van diefstal of vermissing, maar verdween het paspoort in het criminele circuit. Dat concludeert de marechaussee in het rapport `Identiteitsfraude en (reis)documenten' dat minister Donner van Justitie gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De politie verstrekt meestal na aangifte van diefstal of verlies zonder nader onderzoek een standaardformulier waarna op het stadhuis een nieuw reisdocument kan worden aangevraagd. Landelijke databanken van verdwenen of in beslag genomen identiteitspapieren ontbreken, terwijl identiteitsfraude een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit in Nederland is, zo wordt in het rapport geconcludeerd.

Uit een analyse van de unit mensenhandel van de landelijke politie (KLPD) naar 1.027 personen die tussen januari 1999 en juni 2002 vier keer of vaker aangifte hebben gedaan van vermissing of diefstal, bleek dat 100 procent van die groep politieantecedenten heeft en 45 procent geregistreerd stond als drugsgebruiker of alcoholist. Van de 1.027 personen deden er 990 in de onderzochte periode vier- tot zesmaal aangifte. ,,Gezien de achtergronden van de nader bekeken personen lijkt de stelling gerechtvaardigd dat er zeer waarschijnlijk geen sprake is geweest van diefstal of verlies, maar dat dit bewust aan anderen ter beschikking is gesteld.''

Post- en koeriersbedrijven worden veelvuldig gebruikt voor transport van paspoorten en reisdocumenten terwijl de controle daarop minimaal is. Er bestaan ook geen standaardprocedures als paspoorten of reisdocumenten wel worden aangetroffen.

Minister De Graaf (Bestuurlijke vernieuwing) zal binnenkort de uitkomsten van een onderzoek naar de mogelijkheden van biometrie in het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart aan de Tweede Kamer zenden.