Europarlement: geen `kern-Europa'

De meeste europarlementariërs willen niets weten van het voorstel van de Franse president Jacques Chirac om groepen lidstaten van de Europese Unie te vormen die op specifieke gebieden nauwer samenwerken. Het Europees Parlement wil dat de Europese regeringsleiders zo snel mogelijk opnieuw onderhandelingen beginnen over het grondwettelijk verdrag.

Hans-Gert Pöttering, fractievoorzitter van de christen-democratisch/conservatieve combinatie, zei: ,,Wij hebben een grondwet nodig. We zullen ons verzetten als we in een intergouvernementele samenwerking dreigen te vervallen.'' Als leider van de grootste politieke groepering in het Europees Parlement riep hij vanmorgen op om een nieuwe Europese top over het verdrag te houden, nadat dit weekeinde de onderhandelingen van de Europese regeringsleiders in Brussel daarover mislukten.

Het Ierse EU-voorzitterschap, dat in januari begint, zou eerst de mogelijkheden moeten onderzoeken om alsnog overeenstemming te vinden. De vorming van een zogeheten kern-Europa van landen die het wel met elkaar eens zijn is volgens Pöttering geen oplossing. ,,De landen die het eens zijn over de euro, zijn het niet met elkaar eens over andere zaken, zoals defensie of milieu'', constateerde hij.

Tijdens het parlementaire debat over de top zei de Italiaanse premier Silvio Berlusconi, de huidige EU-voorzitter, vanmorgen te wensen dat niet opnieuw wordt gepraat over de punten waarover de afgelopen maanden compromissen werden bereikt. Volgens diplomaten is dit onmogelijk, omdat regeringen zulke zaken als `wisselgeld' gebruiken bij onderhandelingen over de moeilijkste zaken.

De socialistische fractieleider in het Europees Parlement, Enrique Barón Crespo, wil ,,de communautaire geest weer aanzwengelen'', Het afgelopen weekeinde heeft volgens hem aangetoond dat met ,,koehandel'' van regeringsleiders geen goede resultaten bereikt kunnen worden.

De Groene europarlementariër Monica Frassoni vroeg Ierland daarom volgend jaar als EU-voorzitter opnieuw een zogeheten Conventie bijeen te roepen om de onderhandelingen van de regeringsleiders voor te bereiden.