Code Tabaksblat

Wat in de lijn van de verwachtingen lag, gaat thans een feit worden. Het voorgenomen plan van Tabaksblat om een code op te stellen waaraan de veelverdienende burgers zich vrijwillig zouden onderwerpen, wordt in de algehele euforie van afgunst de basis gelegd voor een wettelijke regeling (NRC Handelsblad, 10 december).

Het maximum van het inkomen van een relatief klein aantal burgers wordt wettelijk vastgesteld. Oud genoeg zijnde (1915) om mij te kunnen herinneren dat dit soort wetgeving uitsluitend werd gehanteerd in totalitair bestuurde landen, waaronder de Sovjet-Unie, lijkt het voor de hand liggend om in deze euforische stroomversnelling te wijzen op het feit dat de overheid daarmee op zeer gespannen voet met onze democratische beginselen komt te staan.

Bijna gretig worden de organen genoemd die de maximale hoogte van de inkomens van de veelverdieners gaan vasstellen, controleren en bij overtreding daarvan straffen gaan opleggen.

    • H.G. Pellikaan