Ballen

De Engelse vriend van onze dochter is voorkomend, welopgevoed, spreekt Oxford-Engels, kortom: is wat je noemt `every inch a gentleman'. Het verbaasde ons dan ook niet dat we, nadat hij een weekend bij ons had gelogeerd, een in keurig Nederlands gestelde bedankbrief uit Londen ontvingen.

Dat hij bij het opstellen hiervan toch nog enige `hulp' van vrienden had gekregen bleek, toen we de laatste regel lazen: ,,Vriendelyke groeten, de ballen, Stephen.''

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik. Op deze site staan ook de spelregels van de ik-rubriek.

    • Margot Hille-Kalkdijk