Arts kan artsbezoeker anoniem `verklikken'

Artsen en apothekers hebben gisteren een website gekregen waar ze klachten kwijt kunnen over de farmaceutische industrie. Op de website kunnen ze melding doen van de manier waarop vertegenwoordigers van de medicijnfabrikanten hen beïnvloeden.

Aanleiding voor deze 'kliksite' van het Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik (DGV) is een rapport van vorige maand waaruit bleek dat de zogenoemde artsenbezoekers huisartsen onvolledig of onjuist informeren. Zevenhonderd bezoeken werden onderzocht. In eenderde van die bezoeken maakte de artsenbezoeker geen melding van bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met andere geneesmiddelen of voedingsstoffen niet gemeld waar dat volgens de bezochte artsen wel gemeld had moeten worden. Ook met de officiële registraties nemen artsenbezoekers het niet altijd even nauw, bleek uit het onderzoek. Bepaalde middelen zouden ook worden aangeprezen voor andere kwalen dan waarvoor ze geregistreerd zijn. Daarnaast was er sprake van ongeoorloofde cadeautjes en financiële vergoedingen, waarbij de helft van alle cadeaus niet relevant was voor de beroepsuitoefening.

Volgens het instituut dat het onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid verrichtte bleek toen ook dat artsen bang zijn voor conflicten met collega's of farmaceutische bedrijven. Om die reden worden zaken die volgens de artsen niet door de beugel kunnen vaak niet gemeld.