Armoede groeit in Nederland

De armoede in Nederland neemt dit en volgend jaar toe, na een daling in de jaren 1994-2001. Dit staat in de vandaag verschenen Armoedemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Pagina 3