Anders (kiezen)

De wijze waarop in het hoofdredactioneel commentaar (NRC Handelsblad, 29 november) de hoofdlijnennotitie voor een nieuw kiesstelsel van minister De Graaf wordt afgeserveerd, is een pijnlijk moment voor een courant die zich mede dienstbaar heeft getoond aan het Verlichtingsstreven in onze lage landen.

Een verwijzing naar Vondelings boek uit 1976 `Tweede Kamer: lam of leeuw' getuigt van een gemakzucht en van een zeker cynisme die de discussie niet werkelijk verder brengt. Waarom de discussie niet op een hoger plan getild? De Kamer heeft zich sinds 1976 in elk geval niet overeenkomstig de suggesties van dat boek weten te verheffen.

Ik weet ook nog niet of ik de resultaten van de De Graafs voorstellen eigenlijk wel wil omarmen. Maar de minister komt wat mij betreft de verdienste toe dat nu in ieder geval op nationaal niveau, buiten de ordening van de staatsrechtgeleerden die elkaar in elkaars gelijk gevangen houden, een debat gaat plaatsvinden. De inspanningen van De Graaf kunnen er op zijn minst toe leiden dat betere voorwaarden ontstaan voor meerdere Kamerleden om zich gemakkelijker aan centrale partij invloeden te onttrekken en zich dus autonoom te gedragen.

Als de aanhangers van de verlichting zich daarop in de discussie richten dan komen we wellicht alsnog (toch) sneller bij de verwezenlijking van de Kamer-leeuwpositie van Vondeling dan met de aanbeveling van uw commentator.

    • Cees J. van Dijk