Voorstanders hopen nog op referendum

De voorstanders in de Tweede Kamer hebben de hoop op een raadplegend referendum over de Europese grondwet tegelijk met de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni nog niet laten varen.

,,Wie weet wat het Ierse voorzitterschap dit voorjaar nog weet te bereiken'', aldus het Kamerlid Karimi (GroenLinks), een van de indieners van een wetsontwerp voor zo'n referendum.

Premier Balkenende verklaarde zaterdag na de mislukte top in Brussel over de Europese grondwet dat een raadplegend referendum in juni van de baan was. ,,Dat is nu niet aan de orde, simpelweg omdat er geen resultaten zijn'', aldus de premier. Het kabinet had er eerder geen geheim van gemaakt niet gelukkig te zijn met zo'n volksraadpleging.

Karimi wijst er echter op dat het wetsontwerp de mogelijkheid openlaat ook een raadplegend referendum over de Europese grondwet te houden zonder dat dit gekoppeld is aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

De reacties van de Tweede Kamerfracties op het mislukken van de top in Brussel van afgelopen weekeinde lopen uiteen. VVD-woordvoerder Van Baalen toonde een zekere voldoening dat er nu meer tijd is voor Nederland om zijn wensen voor wat betreft de grondwet alsnog gehonoreerd te krijgen. ,,Het kan nu voor Nederland alleen maar beter worden. Ik heb geen enkele zin in een compromis over de stemmenweging als onze punten ondergesneeuwd raken.''

Zijn CDA-collega Van Dijk reageerde eveneens laconiek. ,,Beter geen verdrag dan een slecht verdrag.'' Hij zei dat zijn partij geen behoefte had aan een herhaling van de top in Nice uit 2000, waaruit na lang vergaderen uiteindelijk een onbevredigend resultaat kwam.

De PvdA'er Timmermans daarentegen sprak van ,,een zwarte dag'' voor Europa. ,,Europa heeft een historische kans gemist'', aldus Timmermans, die zelf meewerkte aan het ontwerp voor een Europese grondwet. Hij toonde zich niet optimistisch over de verdere gang van zaken. ,,De partijen zullen zich alleen maar meer ingraven'', vermoedt hij.

PvdA-leider Bos intussen had zaterdag op het PvdA-partijcongres in Groningen kritiek op de Nederlandse regering, die zou zijn `doorgeslagen' bij de kritiek op Duitsland inzake de naleving van het Stabiliteitspact. ,,Het is niet in het belang van Nederlandse burgers om continu ruzie te maken met onze belangrijkste handelspartner en bondgenoot'', aldus de PvdA-leider.

In Brussel hebben de regeringsleiders hebben zaterdag een al twee jaar durende strijd over de vestiging van Europese agentschappen beslecht. Daarbij is definitief besloten dat Eurojust, het coördinatieorgaan van de Europese magistratuur, in Den Haag wordt gevestigd. Italië kon het voedselagentschap krijgen, doordat een nieuw opgericht agentschap voor chemicaliën naar concurrent Finland ging.