Van Eijck: `operatie jong'

Steven Van Eijck, ex-staatssecretaris van Financiën voor de LPF, wordt morgen benoemd tot commissaris jeugd- en jongerenbeleid. Hij gaat namens vijf ministeries en zes bewindspersonen (Gezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en Vreemdelingenzaken) proberen het jeugd- en jongerenbeleid op verschillende fronten te verbeteren.

De ministeries werken samen onder de naam: `Operatie Jong'. Een team van medewerkers van Operatie Jong heeft de afgelopen jaren de ,,knelpunten'' geïnventariseerd die Van Eijck moet proberen op te lossen. Zo moet hij gemeenten of schoolbesturen ervan overtuigen zorgteams in te stellen zodat leerlingen met problemen snel de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast zal hij streven naar een betere afstemming van crèchetijden, schooltijden, de buitenschoolse opvang en de overblijf. Ook moet Van Eijck zich hard gaan maken voor voldoende speelruimte voor kinderen en goede buurt- en clubhuizen.

Daarnaast moet Steven van Eijck de verkokering in het jeugdbeleid bestrijden. Tot nu toe wisten de verschillende ministeries vaak niet van elkaar wie met welk jeugdbeleid bezig was. Deze verkokering is vaak ook op provinciaal en gemeentelijk niveau terug te zien. Van Eijck moet pleiten voor meer samenwerking op bestuursniveau.