The Strokes: spel van verleiding

Soms is het nodig muzikanten live mee te maken om hun merites te kunnen inschatten. Dat geldt in ieder geval voor The Strokes, zoals dit weekeinde bleek. Bij hun optreden, vrijdagavond in Amsterdam, werd ieder voorbehoud van tafel geveegd door de vijf sjofel uitziende maar blinkend spelende muzikanten.

Na de teleurstellende tweede cd, Room On Fire, was dat een klein wonder. Het grootste bezwaar tegen deze cd schuilt de krampachtigheid waarmee de muziek is bedacht en opgenomen. Alsof de wonderkinderen uit New York permanent hun eigen stijlboek bij de hand hielden en elkaar verboden ook maar een stap buiten het zelf bedachte stramien te zetten. Met het resultaat dat Is This It (2001) en Room On Fire (2003) zo goed als inwisselbaar klinken.

Ook in de manier van optreden is weinig veranderd. Ze spelen maar iets langer, geven nog steeds geen toegift, en de gitaristen staan zo goed als statisch hun werk te doen. Maar de omvang is groter: de vorige keer speelden The Strokes voor 1200 man in Paradiso. Nu stonden er 5000 mensen in de uitverkochte Heineken Music Hall.

Vanaf het eerste nummer, Reptilia, tot en met afsluiter Take It Or Leave It, washet optreden overweldigend, en de vervoering was puur muzikaal.

Dat zat hem in het volle geluid en vooral in de elektriserende kwaliteit van het gitaarspel. De loopjes van de beurtelings ritme en melodie spelende Nick Valensi en Albert Hammond Jr. knetterden uit de boxen – alsof boven onze hoofden een lente-storm tot ontlading kwam. En dat alles zonder een spoor van bombast. Want de grootste kracht van The Strokes bestaat juist uit controle en dosering. Ze kúnnen wel melodieuze meezingers maken, maar ze hoeden zich steeds voor sentiment. Wie denkt eens lekker te zwelgen in een Strokes-harmonie wordt onmiddelijk de pas afgesneden met een wending of staccato intermezzo. Dat maakt bijna ieder nummer tot een spel van verleiding en afstoting.

Niet dat het opgewonden publiek zich daar vrijdagavond veel aan gelegen liet liggen. Men schreeuwde ook mee met het meest beheerste liedje. Misschien groeien The Strokes ooit nog uit tot een stadion-act – ondanks zichzelf.

Concert: The Strokes. Gehoord: 12/12 Heineken Music Hall, Amsterdam.

    • Hester Carvalho