Tbs-praktijk bevreemdt Kamer

Een Kamermeerderheid wil dat minister Donner (Justitie) verantwoording aflegt over 157 terbeschikkinggestelden zonder proefverlof die tijdens hun behandeling buiten de tbs-kliniek mogen wonen. Woordvoerders van de coalitiepartijen noemen het `bizar' en `in strijd met de wet'.

3