Stembusgang in Noord-Cyprus leidt tot impasse

De oppositie in de Turkse Republiek Noord-Cyprus is er gisteren niet in geslaagd een klinkende overwinning te halen bij de parlementsverkiezingen. Daarmee lijken het plan van secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties voor de hereniging van Cyprus en zelfs de Turkse toenadering tot de Europese Unie zware averij opgelopen te hebben.

Uit de voorlopige uitslag blijkt dat zowel de oppositie als de regeringspartijen vijfentwintig zetels hebben veroverd in het vijftig zetels tellende parlement. Daarmee is het volstrekt onduidelijk hoe het nu verder moet met het plan-Annan. De oppositiepartijen CTP en BDH zien voorstellen van de VN-chef als een goed uitgangspunt voor hereniging van het eiland en voor toetreding tot de Europese Unie. Tijdens de verkiezingscampagne werd luid verkondigd dat heel Cyprus (en dus niet alleen het Grieks-Cyprische gedeelte) in de lente deel zou uitmaken van `Europa'. De regeringspartijen UBP en DP daarentegen steunen de harde, afwijzende lijn van president Denktas. Volgens Denktas is het plan-Annan dood en willen de Grieks-Cyprioten sowieso geen echte vrede maar willen ze Noord-Cyprus onder de voet lopen.

Voor veel waarnemers kwam het geringe succes van de oppositie als een grote verrassing. CTP en UBP behaalden samen 48,3 procent van de stemmen en scoorden zo beter dan het regeringskamp, dat 45,8 procent van het electoraat achter zich kreeg. Maar door het Cyprische kiessysteem vertaalde die geringe meerderheid zich niet in extra zetels in het parlement. Bovendien hadden veel waarnemers in het Grieks-Cyprische gedeelte (en ook in `Europa') na de gebeurtenissen van vorig jaar wel een andere uitslag verwacht: toen gingen in december duizenden Turks-Cyprioten de straat op om onmiddellijke hereniging en lidmaatschap van de Europese Unie te eisen.

Veler ogen zijn nu op Turkije gericht. Ankara was officieel neutraal, maar het was wel duidelijk dat veel Turkse waarnemers een politieke aardverschuiving ten gunste van de oppositie hadden geapprecieerd. `Brussel' heeft Ankara vele malen laten weten dat Turkije nooit lid zal kunnen worden van de Europese Unie als de kwestie-Cyprus niet wordt opgelost. Met de oppositie ferm aan het roer zou een toenadering tot de (Grieks-Cypriotische) Republiek aanzienlijk gemakkelijker kunnen verlopen.

President Denktas heeft inmiddels gezinspeeld op het houden van nieuwe verkiezingen. Die moeten plaatsvinden als de rivaliserende politieke partijen in Noord-Cyprus er niet in slagen om binnen twee maanden een stabiele regering te formeren, zei hij vanochtend. Denktas gaat de partijen nu eerst raadplegen over een te vormen regeringscoalitie.

    • Bernard Bouwman