Sara Kroos kordaat en pesterig

,,Kijk eens hoe groot ik ben geworden,'' zong Sara Kroos twee jaar geleden, toen ze haar overrompelende cabaretdebuut maakte. Nu is ze 22, en iedereen kan het zien: ook in haar tweede programma staat ze op het toneel alsof ze nooit anders heeft gedaan – voortvarend, doortastend en uitdagend. Ze vertelt, zingt, danst en speelt beats en samples, in snelle schakelingen die ook Lam tot een volleerde voorstelling maken.

Haar eerste programma ging over het romantische ideaal en hoe dat in de praktijk vaak tegenvalt. In het tweede wekt ze eveneens de indruk uit eigen ervaring te spreken, met een verhaal over een oom die haar tussen haar achtste en tiende verkrachtte. Maar ze doet er niet larmoyant over. Integendeel: ze haalt schamper uit naar vrouwen die het altijd over de boeg van het medelijden gooien en predikt wraak. ,,Waar zijn de wrekende moeders?'' roept ze pesterig. Met kordate, af en toe grofgebekte grappen zet ze zich bovendien af tegen het alom gepropageerde ,,je eigen ding doen'' (want wat is dat dan wel?) en de hedendaagse eis om elke dag te genieten. Zijn we eindelijk van het calvinisme af, zegt ze, en dan is het tegenovergestelde verplicht: ,,Ik heb soms dágen dat ik niet geniet, en dan voel ik me schuldig.''

Verder zingt Sara Kroos een paar welluidende, maar soms nogal vormeloze liedjes, en ook heft ze wel eens een tirade aan die een wat gekunstelde indruk maakt. Hoe dichter ze bij zichzelf lijkt te blijven, hoe beter ze is. Als een jonge vrouw die manmoedig haar leven te lijf gaat.

Voorstelling: Lam, door Sara Kroos. Gezien: 13/12 in de Kleine Komedie, Amsterdam. Tournee t/m 28/5. Inl. 071 5133985, www.harrykies.nl

    • Henk van Gelder