Oudkerk wil van bijzondere scholen af

Wethouder Oudkerk (PvdA, Onderwijs) van Amsterdam wil af van het bijzonder onderwijs in zijn stad. ,,Ik wil van het bijzonder onderwijs gemengde openbare scholen maken'', aldus Oudkerk. Volgens Oudkerk heeft het bestaan van islamitische, christelijke en joodse scholen de segregatie in Amsterdam in de hand gewerkt. De wethouder wil dat nieuwe scholen niet langer gesticht worden op basis van het geloof van ouders. Als islamitische of christelijke ouders nu een school willen oprichten, moeten zij aantonen dat er behoefte is aan een school van hun identiteit. Oudkerk wil die norm aanpassen. Volgens hem zou de manier van lesgeven uitgangspunt moeten zijn. Hij denkt bijvoorbeeld aan brede scholen (waar ook kinderopvang en sportfaciliteiten zijn), scholen die kinderen zelfstandig laten leren of scholen die veel aandacht besteden aan maatschappelijke vorming. Volgens Oudkerk is aanpassing van artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, niet nodig. ,,Dit staat de wet gewoon toe. Minister Van der Hoeven kan hier in februari mee beginnen.'' Oudkerk zal de minister vragen de maatregel landelijk in te voeren. Op 127 van de 201 Amsterdamse scholen is meer dan de helft van de leerlingen allochtoon.

Schoolpagina 3

    • Guus Valk