MKB-Nederland: breek CAO's open

MKB-Nederland pleit voor het eventueel openbreken van CAO's die halverwege 2004 of zelfs in 2005 aflopen. Het gaat daarbij om CAO's waarin loonstijgingen zijn vastgelegd, die niet overeenstemmen met de geest van het Najaarsakkoord.

Dat blijkt uit de vanmiddag gepresenteerde nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2004 van MKB-Nederland, de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. In het Najaarsakkoord zijn kabinet, werkgevers en vakbonden overeengekomen dat er voor nieuwe CAO's in 2004 en 2005 de zogenoemde nullijn wordt nagestreefd. Veel CAO's, die zijn afgesloten vóór het Najaarsakkoord en volgend jaar doorlopen, kennen echter loonstijgingen van meer dan 1 procent. ,,Per branche moet men kunnen overwegen of het niet beter is om de CAO open te breken. Veel van die CAO's zijn afgesloten halverwege 2003, terwijl de situatie nu toch anders is'', zegt Heidi van Haastert, secretaris arbeidsvoorwaarden van MKB-Nederland.

Van Haastert wijst onder meer op de CAO's voor de kleinmetaal en de detailhandel. ,,De kleinmetaal heeft een fors werkgelegenheidsprobleem, terwijl de CAO doorloopt tot in 2005. Wil je werkgelegenheid behouden, dan moet je misschien die CAO openbreken.''

Ook wil MKB-Nederland af van het automatisch toekennen van periodieken op basis van diensttijd of anciënniteit. ,,Een oudere werknemer die doorsukkelt op zijn werkplek en minder productief is, wordt wel steeds duurder. Er moet meer worden gekeken naar de prestaties van de individuele werknemer.''