Islamschool belemmert integratie niet

De islamitische basisschool As-Siddieq in Amsterdam belemmert de integratie van haar vijfhonderd leerlingen niet, maar besteedt wel te weinig aandacht aan niet-islamitische normen en waarden.

Dat staat in een rapport van een onafhankelijke commissie, dat vanmiddag gepresenteerd zou worden. Wethouder Oudkerk (PvdA, Onderwijs) van Amsterdam stelde de commissie onder leiding van directeur Ibrahim Spalburg van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond eerder dit jaar in. De As-Siddieqschool werkte daaraan mee.

Oudkerk liet het onderzoek instellen nadat de Onderwijsinspectie vorig jaar had geconcludeerd dat de school, evenals de Al Ummahschool in Enschede en de Er Reseleh in Leiden, te weinig deed om de integratie van haar leerlingen te bevorderen. De inspectie had dit onderzoek ingesteld nadat de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, nu AIVD) vorig jaar waarschuwde voor mogelijk aanzetten tot haat en fundamentalisme door enkele scholen.

Volgens de commissie-Spalburg is die zorg ongegrond. Wel vindt zij dat de school te weinig doet om leerlingen kennis te laten maken met ,,andere normen- en waardenstelsels''. Bovendien ontbreekt het de school aan beleid voor het godsdienstonderwijs. Daardoor, schrijft de commissie, zijn ,,de opzet en inhoud ervan grotendeels afhankelijk [..] van de persoonlijke invulling van de verschillende godsdienstleraren''.

Twee bestuursleden van de school zitten ook in het bestuur van de stichting El Tawheed, waaronder de moskee El Tawheed valt. Hoewel van verwevenheid bij de dagelijkse gang van zaken niets is gebleken, waarschuwt de commissie voor deze `dubbelfuncties'.

De commissie schrijft verder dat veel niet-islamitische leraren het op de school moeilijk vinden om met de islamitische identiteit van de school om te gaan. De school schrijft voor dat ook niet-islamitische leraressen een hoofddoek dragen tijdens de les. Tijdens teamvergaderingen moeten mannelijke en vrouwelijke docenten gescheiden van elkaar zitten. Volgens sommige leraren werken de strenge kledingvoorschriften belemmerend voor de integratie. Bovendien vinden zij het moeilijk om contact te leggen met collega's zolang zij gescheiden moeten zitten van collega's. Het feit dat veel Turkse docenten onderling geen Nederlands spreken, maakt dit probleem volgens sommige leraren groter.

Wethouder Oudkerk zegt in een reactie dat de bestuursleden hun tweede functie moeten opgeven. Ook vindt hij dat de school nog te weinig contact heeft met andere scholen en een eigen beleid moet ontwikkelen om een godsdienstprogramma op te zetten.