Instroom WAO neemt sterk af

Het aantal nieuwe arbeidsongeschikten neemt in fors tempo af. Tot en met het derde kwartaal van 2003 kwamen er 50.939 nieuwe arbeidsongeschikten bij, 27 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (UWV). De lagere instroom is voor Robin Linschoten, kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), aanleiding te pleiten voorlopig af te zien van verdere ingrepen in de WAO.

Dat zei Linschoten gisteren in het tv-programma Buitenhof. ,,Blijf met de handen af van het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet'', zei Linschoten. Volgens hem zijn ingrepen die verder gaan dan het SER-advies over de WAO niet nodig omdat het nieuwe beleid zijn vruchten begint af te werpen. Het UWV schrijft de daling toe aan de Wet verbetering poortwachter, die in april 2002 is ingevoerd en die meer inspanningen eist van werknemers en werkgevers om te voorkomen dat iemand in de WAO terechtkomt.

Linschoten zei dat als het SER-advies nu al was ingevoerd, het aantal nieuwe WAO'ers zelfs zou kunnen dalen tot 13.000 à 16.000. Hij baseerde zich daarbij op een raming die het UWV aan de SER had gestuurd. Volgens het SER-advies, dat grotendeels door het kabinet is overgenomen maar dat pas in 2006 wordt ingevoerd, krijgen alleen nog werknemers die volledig en langdurig arbeidsongeschikt zijn een WAO-uitkering.

Een woordvoerder van minister De Geus (Sociale Zaken) zegt dat het kabinet niet van plan is extra maatregelen bovenop het SER-advies te nemen. Het ministerie zegt ,,Linschotens verhaal wat onduidelijk'' te vinden. De Geus zegt ,,blij'' te zijn met de lagere instroomcijfers, maar vindt de ramingen van het UWV te optimistisch. Kamerlid Bussemaker (PvdA) wil De Geus deze week naar de Kamer roepen om duidelijkheid te krijgen over vermeende druk die Sociale Zaken uitgeoefend zou hebben op het UWV om de `optimistische ramingen' over WAO'ers niet naar de SER te sturen..