Gijzeling door Tsjetsjenen

Een groep van 25 Tsjetsjeense rebellen is vandaag de naburige Russische deelrepubliek Dagestan binnengedrongen. Bij gevechten doodden ze negen Russische grenswachten en verwondden er tien. Daarna bezetten ze het ziekenhuis van het dorp Sjaoeri, honderd kilometer van de grens met Tsjetsjenië, waar dertig tot veertig mensen in gijzeling werden genomen. Later vandaag verlieten ze het dorp met medeneming van vier gijzelaars in de richting van Tsjetsjenië.