Geen vervolging Marilyn Manson

De Zwitserse justitie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in tegen de Amerikaanse rocker Marilyn Manson. Een christelijke groepering had een klacht ingediend naar aanleiding van een optreden van Manson in februari 2001. Daarin zou hij hebben aangezet tot geweld en de Zwitserse wet hebben overtreden die gelovigen beschermt tegen smaad. Manson, een aanhanger van het satanisme, trad op 30 november opnieuw in Zürich op voor een uitverkochte zaal. Tijdens zijn verblijf daar is hij ondervraagd en heeft hij de Zwitserse justitie ervan weten te overtuigen dat hij niet beledigend wilde zijn, maar slechts een discussie over geweld en religie op gang wilde brengen.