Financial Times

[...] Zelfs hoewel Saddam Hussein de afgelopen zes maanden van tijd tot tijd in staat leek te zijn boodschappen via Arabische satellietzenders te verspreiden, is het onwaarschijnlijk dat hij uit zijn miserabele schuilplaats ook maar iets kon coördineren. [...] Vrijwel niets duidt erop dat de uitputtingsoorlog tegen de bezetting een poging was om zijn bewind te herstellen. De gemeenschappelijke draad van het verzet [...] is de verdediging van soennitische privileges.

Dat betekent dat de bezettingsautoriteiten de gevangenneming van Saddam zouden moeten gebruiken als een kans om de van hen vervreemde soennitische gemeenschap in de armen te sluiten en hen gerust te stellen op het punt van hun rechten. [...] Het grote gevaar waar Washington, de bezettingsautoriteiten en de Iraakse regeringsraad voor staan is een implosie in een sektarische strijd van het type dat Libanon in de periode 1975-1990 heeft verwoest en al zijn buren heeft meegezogen. [...]