Basisverzekering wordt particulier

Het kabinet laat de nieuwe basisverzekering tegen ziekenkosten toch over aan particuliere verzekeraars. De overheid zal wel voorwaarden stellen waaraan zij moeten voldoen. Eerder hadden adviseurs het kabinet de raad gegeven de nieuwe ziektekostenverzekering die in 2006 voor alle Nederlanders moet ingaan, als een publiek stelsel op te zetten.

De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met de voorstellen van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) voor de nieuwe basisverzekering. Aan verzekeraars zal de voorwaarde worden gesteld dat ze alle verzekerden accepteren. Ook moet voor iedereen (jong, oud, gezond, ziek) dezelfde premie gelden en zal de politiek vaststellen welke zorg wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Het nieuwe ziektekostenstelsel, waarover al decennia wordt gesteggeld in Den Haag, vervangt het huidige, duale systeem waarin 65 procent van de burgers verzekerd is via het ziekenfonds en de rest particulier. Hoogervorst geeft de voorkeur aan een particuliere basispolis in plaats van een publieke, omdat hierdoor de concurrentie tussen zorgverzekeraars groter wordt. Dat is volgens hem in het belang van de patiënt.

De regering-Balkenende wilde de private basispolis aanvankelijk al in 2005 invoeren. Dat stuitte op verzet van onder meer de landsadvocaat en de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ), het belangrijkste adviesorgaan van de minister van Volksgezondheid. Volgens hen is een private verzekering met publieke randvoorwaarden in strijd met de Europese regelgeving. Hierdoor stokten de voorbereidingen in het kabinet.

Hoogervorst vroeg vervolgens dit najaar eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) om advies. Deze antwoordde dat hij niet op voorhand tegen een private basispolis is met publieke voorwaarden. Veel hangt volgens hem af van hoe de wet er in detail uit komt te zien. Zo moeten buitenlandse verzekeraars de mogelijkheid hebben op de Nederlandse markt te opereren. Ook mag de bemoeienis van de overheid met het betaalbaar houden van de ziektekostenpolis voor mensen met een laag inkomen, niet te veel naar subsidie neigen. Dat is in strijd met de Europese concurrentieregels.