Werklozen drie maanden op proef

Werklozen mogen voortaan drie maanden met behoud van uitkering op proef gaan werken bij een werkgever. Dit was tot nu toe al bij wijze van experiment mogelijk, maar wordt nu opgenomen in de Werkloosheidswet (WW). De ministerraad heeft gisteren op voorstel van minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ingestemd met deze en andere wijzigingen in een aantal sociale verzekeringswetten. Dit moet een besparing opleveren van 48 miljoen euro.