Werkgelegenheid overheid stijgt

De werkgelegenheid bij de overheid is vorig jaar gestegen. Het aantal werknemers nam met gemiddeld 4 procent toe, vooral doordat er meer deeltijdwerkers bijkwamen. Dat blijkt uit gegevens over het overheidspersoneel 2002, die het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren heeft bekendgemaakt. Bij gemeenten, provincies en waterschappen nam de werkgelegenheid zelfs met ruim 11 procent toe doordat zij samenwerkingsverbanden zijn aangegaan.