WAZ over een halfjaar afgeschaft voor zelfstandigen

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) wordt per 1 juli 2004 afgeschaft. Met deze maatregel bezuinigt het kabinet 25 miljoen euro in 2005, oplopend tot 110 miljoen euro in 2007. De zelfstandigen levert het een besparing op van 20 miljoen euro aan administratieve lasten.

Pagina 17