Vier wenken voor het koningskind: Kijk goed uit

Ach arm prinsesje! Uw vader kwam in de eerste dagen van uw bestaan niet toe aan het verschonen van de luiers. Hij moest voorkomen dat de aan u toe te kennen namen meteen voor allerhande doeleinden zouden worden misbruikt. Het schetst de wereld waarin u bent terechtgekomen. Een wereld waarin commercie en platheid uitoefening van het koningschap waardigheid en stijl hebben ontnomen.

U zult uw ogen uitkijken. Gelukkig hoefde u niet mee te maken dat teddyberen op de lijkwagen van uw grootvader werden gegooid. Wel zult u zien hoe uw grootmoeder en vader bij bezoeken worden begroet met `Bea' en `Wim-Lex'. Waagt u op Koninginnedag een bezoek aan Amsterdam, dan zal vanaf boten in de gracht worden gepiest. Het Nederlandse volk gedraagt zich vaak lomp en onfatsoenlijk, overigens niet alleen als het de uwen betreft.

Het zal voor u lastig zijn uw omgang daarmee te bepalen. Kijk binnen uw familie goed uit uw ogen, kan ik u raden. Uw grootmoeder, koningin Beatrix, heeft deze materie op z'n minst intensief doordacht. Zij is veel gekritiseerd wegens haar voorkeur met `Majesteit' te worden aangesproken, maar gaf er (bijvoorbeeld in haar interview met Hella Haasse) blijk van de ambtsvervulling van haar moeder te hebben bestudeerd en gewaardeerd. Zij koos ervoor haar eigen accenten te plaatsen. Uw vader, kroonprins Willem-Alexander, is duidelijk uit ander hout gesneden. Typerend was de viering van zijn huwelijk in de Arena met als hoogtepunt een optreden van Marco Borsato en Syta. Hij weet goed aansluiting te vinden bij de geest van deze tijd en lijkt zich tegelijkertijd te realiseren dat de monarchie niet in handen moet vallen van degenen die ons van de dagelijkse portie Patty's posse en aanverwante artikelen voorzien. Hoe je ook aankijkt tegen de (constitutionele) monarchie, zolang die bestaat, verdient zij een respectvolle behandeling.

U zult het overigens met het Nederlandse volk moeten doen. In het zich verenigende Europa wordt u ooit de verpersoonlijking van onze gemeenschappelijke historische en culturele traditie. Ook buiten Europa kan ons door het staatshoofd in de toekomst gezicht worden gegeven. Van u mag al op jonge leeftijd een verdieping in de geschiedenis en het staatsrecht van ons land worden verwacht. U moet zich echter niet willen voorbereiden op het spelen van een uitdrukkelijke rol als koningin in de Haagse besluitvorming. Na de gekozen burgemeester en invoering van een districtenstelsel zal misschien een andere gang van zaken tijdens de kabinetsformatie, en van de rol van het staatshoofd daarin, worden bewerkstelligd. Veel belangrijker is dat u zich met gemak in de Europese Unie met tientallen lidstaten en haar verschillende staatkundige structuren en stijlen weet te bewegen. Dat vereist een perfecte talenkennis en grondig inzicht in het Europese recht. Van zeker zo groot belang is de gave om aan te voelen wat ons als Nederlanders verbindt.

Hopelijk wordt alle wijsheid en kennis u niet door hooggeleerde professoren en behoedzame hofdignitarissen bijgebracht. Want dat is het advies dat ik tenslotte aan uw ouders, kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima, wil geven: laat dit kind opgroeien tussen leeftijdsgenoten, zoals u zelf op Drakesteijn en in Argentinië gegund was, en breng het in contact met de enthousiaste en sprankelende vertegenwoordigers van de jongere generaties die ons land (ook) telt.

U begrijpt het al: ik wens u als cadeau een Nederlands volk toe dat zich in de Europese toekomst met stijl presenteert.

Peter Rehwinkel is oud-lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en toekomstig burgemeester van Naarden.

    • Peter Rehwinkel