UvA overwoog eredoctoraat Stalin

De Universiteit van Amsterdam heeft in 1946 overwogen een eredoctoraat te geven aan Josef Stalin. Die ontdekking deed emeritis-hoogleraar W. van den Berg toen hij stuitte op een brief van de historicus Jan Romein. Volgens het Historisch Nieuwsblad heeft Romein in die brief voorgesteld de Sovjet-dictator na de Tweede Wereldoorlog te onderscheiden. Daarmee zou de universiteit zich kunnen afzetten tegen de Rijksuniversiteit Leiden die Winston Churchill een eredoctoraat had verstrekt. De meerderheid van de hoogleraren die over eredoctoraten mochten beslissen, zag niets in het voorstel van de linkse historicus. De gemeente Amsterdam besloot na de oorlog een belangrijke straat, de Amstellaan, naar Stalin te vernoemen. Toen doorsijpelde dat Stalin verantwoordelijk was voor de dood van miljoenen mensen, werd de naam veranderd in Vrijheidslaan.