Turkse mensen

De heer Timmermans wordt door Jutta Chorus geciteerd ,,...er wonen veel Turkse mensen...'' Via radio en tv hoor je steeds vaker de uitdrukking `Turkse mensen'. Normaal worden mensen naar het land van herkomst aangeduid als Nederlander, Antilliaan, Marokkaan, enz. Bij Turken moet er `mensen' aan toegevoegd worden, kennelijk om te benadrukken dat Turken beslist geen onmensen of dieren zijn. Zo werkt de angst om te discrimineren juist discriminerend. De doorsnee Turk is niet beter of slechter dan welk ander doorsnee mens. Noem de zaak bij zijn naam, een Turk is een Turk en hoeft zich daarvoor niet te schamen.

    • E.J. van Dort Leusden