Thema: Het Vaticaan

Johannes Paulus II is dit jaar 25 jaar paus. Ondanks zijn slechte gezondheid blijft hij een rol spelen op het wereldtoneel, maar alom wordt verwacht dat dat niet lang meer zal duren. Een portret van een hiërarchisch instituut dat wereldwijd een miljard mensen verbindt.

Dit is de laatste Thema-bijlage in de huidige, wekelijkse vorm. Op woensdag 31 december verschijnt THEMA JAAROVERZICHT 2003