Synodes akkoord met fusie kerken

De vereniging van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een feit. De landelijke synodes van de drie kerken hebben gisteren in Utrecht ingestemd met de fusiekerk, die op 1 mei 2004 gerealiseerd moet zijn. De nieuwe kerk zal bijna 2,5 miljoen leden tellen.

In de hervormde kerkvergadering werd het fusievoorstel met een nipte meerderheid aangenomen. Van de 75 leden stemden 51 leden voor; daarmee werd net de benodigde tweederde meerderheid gehaald. Bij de gereformeerden en de lutheranen stemde een ruime meerderheid in met de fusie. Na de synodevergaderingen werd de vereniging gevierd met een dankdienst in de Domkerk. Daarbij waren koningin Beatrix, zelf lid van de Hervormde Kerk, de katholieke aartsbisschop van Utrecht Simonis en minister van Justitie Donner (gereformeerd) aanwezig.

De drie kerken hebben gisteren tevens een `commissie van bijzondere zorg' geïnstalleerd die moet voorkomen dat tegenstanders van de fusie de kerken verlaten. ,,Een aantal gemeenten heeft heel duidelijk uitgesproken niet mee te gaan. Dat komt voor in alle drie de kerken. Door gesprek moeten we proberen elkaar vast te houden'', zei secretaris van de Samen-op-Weg-kerken, B. Plaisier, gisteren na de synodevergaderingen. Vooral binnen de orthodoxe vleugel van de Hervormde Kerk zal de kerkfusie naar verwachting tot scheuringen leiden. Een aantal gemeenten, met name de Gereformeerde Bondsgemeenten, heeft aangegeven onder geen beding met de nieuwe kerk mee te zullen doen. Voorzitter A.W. van der Plas van de Hervormde synode benadrukte gisteren echter dat gemeenten die zich afscheiden niet langer de naam Nederlands Hervormde Kerk kunnen voeren. Ook het geld en de gebouwen worden volgens hem eigendom van de nieuwe kerk. Enkele tegenstanders hebben aangekondigd de naam en de goederen inzet te willen maken van rechtszaken. Donderdag zal de Hoge Raad uitspraak doen in een zaak die al langer loopt.

KERKFUSIES: pagina 2