Speciale wet tegen ellende grote steden

Het kabinet komt de vier grote steden tegemoet met bijzondere wetgeving tegen misstanden die het gevolg zijn van de toestroom van kansarme, allochtone nieuwkomers.

Voor Rotterdam wordt de komende maanden een speciaal `plan van aanpak' opgesteld.

Dat maakte minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) gisteren na afloop van de ministerraad bekend. Direct daarop overlegden De Graaf en minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) met burgemeester Opstelten en de wethouders Van der Tak en Pastors van Rotterdam.

Het kabinet reageert met het `plan van aanpak' op de notitie Rotterdam zet door. Op weg naar een stad in balans. Daarin dringt Rotterdam onder meer aan op een inkomenseis voor nieuwkomers, het strafbaar stellen van illegaliteit en een tijdelijke stop op de huisvesting van asielzoekers.

In het `plan van aanpak' zal vooral worden ingegaan op speciale bevoegdheden die de stad heeft gevraagd op het gebied van veiligheid, integratie en huisvesting. De Graaf benadrukte dat het overleg hierover niet buiten de andere grote steden om zal gaan. Er wordt onder meer gedacht aan een speciale experimenteerwet voor de grote steden en uitzonderingsbepalingen of extra bevoegdheden in bestaande wetten.

Volgens De Graaf moet eerst duidelijk worden welke bevoegdheden de grote steden nu missen om de problemen aan te pakken. Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag hebben volgens de minister geen andere problemen dan de overige steden, maar de problemen zijn in de vier grote steden wel `bovenmaats'. Binnenlandse Zaken praat al langer met Amsterdam over mogelijkheden om de `doorzettingskracht' van het gemeentebestuur te verhogen.

De Graaf gaf aan dat niet alle voorstellen van Rotterdam zullen worden overgenomen. Als voorbeeld noemde hij het strafbaar stellen van illegaliteit. Daarin wil het kabinet niet meegaan. Het kabinet is wel bereid te praten over onorthodoxe oplossingen, aldus de minister, waarbij ,,op voorhand niets onbespreekbaar is''. De grote steden zijn vaak ,,proeftuinen van sociale problemen'', zei hij, ,,en we denken dat het goed is om hier ook de juridische oplossingen uit te proberen''.

Verdonk benadrukte na afloop van het overleg dat ze ook graag wil aansluiten bij de nieuwkomers die het wél goed doen. Burgemeester Opstelden zei positief gestemd te zijn over ,,de prompte wijze'' waarop het kabinet op de noodkreet van zijn stad heeft gereageerd. ,,Ze begrijpen onze analyse en de urgentie'', aldus Opstelten.